Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang Miễn Trừ Trách Nhiệm của chúng tôi. Trang này đặc tả những điều khoản và điều kiện sử dụng trang web Đi Du Lịch AZ (chúng tôi. Trang này đặc tả nhchúng tôi. Trang nhttps://didulichaz.com/). Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, hãy ngừng sử dụng trang web.

  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoThông tin trên trang web Mọi thông tin được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc đánh giá tính chính xác và sử dụng thông tin trên trang web.
  2. Liên kết đến trang web bên thứ ba Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Khi bạn truy cập vào các trang web bên thứ ba, bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc xem xét và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của họ.chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Khi bạn truy cập vào các trang web bên thứ ba, bạn
  3. Trách nhiệm cá nhân Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng trang web và đảm bảo rằng các hoạt động của bạn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng trang web và đảm bảo rằng các hoạtChúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếpChúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thi
  4. Thay đổi và cập nhật Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web. Bạn nên xem xét và kiểm tra trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này định kỳ để nắm bắt những thay đổi mới nhất.Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên tr
  5. Điều khoản và điều kiện khác Ngoài những điều khoản và điều kiện được quy định trong trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này, việc sử dụng trang web còn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện khác được quy định trong Chính sách Bảo mật và các điều khoản sử dụng khác mà chúng tôi ng bố trên trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Back to top button